Sunday, September 21, 2008

Her gun 08-17 arasi...

basit basit basit
an basit zaman basit
yillar gecsin bak
cok zor

basit basit basit
konusmak basit dusunmek basit
yapmaya kalk ve gor
cok zor

basit basit basit
kalmak basit almak basit
ver desinler bak gor
cok zor

B.O.

No comments: